+
خسرو پيري

خسرو پيري

خسرو پيري
1 نفر این مطلب را پسندید
1 نفر این مطلب را پسندید
جمله طلایی :
قبل از آنکه کیف پولتان را از فقیر به ثروتمند تبدیل کنید ، باید ذهنتان را از فقیر به ثروتمند تبدیل کنید .
2 نفر این مطلب را پسندیدند
جمله طلایی :
هرگز مگذار که خنده تو باعث گریه دیگری شود .
2 نفر این مطلب را پسندیدند
ري را احمدي چشششم
11 شهریور 1394 - 07:56
2 نفر این مطلب را پسندیدند
مهشيد عالی
20 تیر 1394 - 14:18
2 نفر این مطلب را پسندیدند
ري را احمدي، مهشيد ، امیر آسمانی و 3 نفر دیگر این مطلب را پسندیدند
مهشيد که خدا هست هنوز...هی خدا
13 تیر 1394 - 14:26
ري را احمدي عاليييييييييي
14 تیر 1394 - 08:01
خطاهای بشری اول رهگذر ، بعد مهمان و چندی نمی گذرد که صاحبخانه میشوند .
ري را احمدي، مهشيد ، امیر آسمانی و 2 نفر دیگر این مطلب را پسندیدند
مهشيد موافقم
13 تیر 1394 - 14:26
جمله طلایی :
اندیشیدن به پایان هرچیز ، شیرینی حضورش را تلخ می کند . بگذار پایان تو را غافلگیر کند ، درست مانند آغاز .
جمله طلایی :
شریف ترین دل ها ، دلی است که اندیشه آزار کسی در آن نباشد .
خسرو پيري، گل ياس، مهشيد و 3 نفر دیگر این مطلب را پسندیدند
ري را احمدي دقيقا..
5 اردیبهشت 1394 - 08:34
حمزه عليزاده به به
5 اردیبهشت 1394 - 09:21
عالی بود
5 اردیبهشت 1394 - 11:38