+

آسه آسه قصه قصه , قصه کوچول و موچول , بخش سوم , خط و نشون
نی نی کلوپ تقدیم می کند
موزیک ویدیو عموهای فیتیله ای
برگرفته از مجموعه آسه آسه قصه قصه
برنامه پنجم, کوچول و موچول
با حضور عموهای فیتیله ای و الهام پاوه نژاد
این مجموعه 90 دقیقه ای در سال 1390-1391 در محیطی خارج از صدا و سیما تولید گردیده است

مداحی ضربان قلب من استودیویی باصدای محمد سجاد رفیعی
مداحی ضربان قلب من سیدی یا ثارالله تنظیم دیجیتالی استودیویی با صدای محمد سجاد رفیعی

لحظات عاشقانه جومونگ و سوسانو
از وبلاگ akbari1392mohammad.persianblog.irدیدن کنید

آسه آسه قصه قصه , قصه جایزه , کلیپ همسایه بی اعصاب
نی نی کلوپ تقدیم می کند
موزیک ویدیو عموهای فیتیله ای
برگرفته از مجموعه آسه آسه قصه قصه
برنامه دوم قصه جایزه
با حضور عموهای فیتیله ای و الهام پاوه نژاد
این مجموعه 90 دقیقه ای در سال 1390-1391 در محیطی خارج از صدا و سیما تولید گردیده

آسه آسه قصه قصه , قصه جایزه , کلیپ همسایه بی اعصاب
نی نی کلوپ تقدیم می کند
موزیک ویدیو عموهای فیتیله ای
برگرفته از مجموعه آسه آسه قصه قصه
برنامه دوم قصه جایزه
با حضور عموهای فیتیله ای و الهام پاوه نژاد
این مجموعه 90 دقیقه ای در سال 1390-1391 در محیطی خارج از صدا و سیما تولید گردیده

آسه آسه قصه قصه , قصه تنبل پای درخت زردآلو , بخش چهارم
نی نی کلوپ تقدیم می کند
موزیک ویدیو عموهای فیتیله ای
برگرفته از مجموعه آسه آسه قصه قصه
برنامه چهارم, تنبل پای درخت زردآلو
با حضور عموهای فیتیله ای و الهام پاوه نژاد
این مجموعه 90 دقیقه ای در سال 1390-1391 در محیطی خارج از صدا و سیما تولید گردیده است

گفتگوی حضرت عباس با ابراهیم پسر مالک اشتر
گفتگوی حضرت عباس با ابراهیم پسر مالک اشتر

گفتگوی حضرت عباس با ابراهیم پسر مالک اشتر
گفتگوی حضرت عباس با ابراهیم پسر مالک اشتر

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب و ابلیشن- EPS-Ablation
مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب و ابلیشن- EPS-Ablation

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب و ابلیشن- EPS-Ablation
مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب و ابلیشن- EPS-Ablation